Nedir

Hamza Kandur’a göre EBYS;

Belge yönetimi ve özellikle de elektronik belge yönetimi sistemi kuracak olan kamu kurum ve kuruluşları için gerekli sistem gereksinimlerinin tanımlanması, Sistem gereksinimleri arasında arşivcilik biliminin gerektirdiği teknik ve uygulamaların yanı sıra belge yönetim sisteminin elektronik ortamda yürütülebilmesi veya elektronik belgelerin yönetilebilmesi için gerekli gereksinimlerin de tanımlanması

dır.

Türk Standartları Enstitüsü TS-13298 nolu standardı içerisinde EBYS,

Kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetmek.

olarak tanımlanmıştır.

Bize göre Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), kurumların günlük faaliyetlerini yerine getirirken ürettikleri belgelerin daha hızlı, kolay erişilebilir, şeffaf olarak üretilebilmesini sağlayan sihirli değnektir.