Chrome Üzerinde Elektronik İmza

Merhaba, Bildiğiniz üzere web uygulamalarının elektronik imza ile ilgili yetenekleri sınırlı. Önceki dönemlerde bu sınırlamaları bir nebze olsun giderebilen Applet veya Activex gibi çözümler vardı. Bu çözümlerin güncel web tarayıcıları tarafından desteklenmesi geçtiğimiz yıl durduruldu. Özellikle Chrome bu konuda çok katı bir tavır aldı ve daha alternatif bir çözüm bulunmasına fırsat vermeden bu uygulamalara desteğini kesti.…

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Bilindiği üzere hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılı içerisinde başlatılan e-Yazışma Projesi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların güvenli bir şekilde elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak ortak kurallar seti geliştirilmiştir. e-Yazışma Projesi sayesinde resmi yazışmalarda kağıt yerine elektronik ortama geçiş sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında ortaya konan çözüm Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı,…